U heeft het ongetwijfeld in de afgelopen maanden voorbij zien komen: het centrum van Beinum wordt vernieuwd. Verschillende groepsgesprekken, straatinterviews en een enquête resulteerden in een reeks uitgangspunten voor het nieuwe centrum. Kijk op: www.doesburg.nl/hartvanbeinum of hartvanbeinum.nl voor meer informatie.

Om te toetsen of deze Nota van Uitgangspunten compleet is, organiseerden we 1 oktober jl. een wijkfestival in sporthal Beumerskamp.

Tijdens het wijkfestival konden inwoners de uitkomsten van de enquête inzien en met deskundigen in gesprek over welke oplossingen/scenario’s realistisch zijn. Daarnaast konden zij schetsen hoe het Hart van Beinum er volgens hen uit moet komen te zien en welke sfeer daarbij het meest aanspreekt.

Bij vertrek konden inwoners hun laatste hartenwens achterlaten, als aanvulling op de Nota van Uitgangspunten. In totaal hebben we maar liefst 54 hartenwensen mogen ontvangen. Verder hebben we met veel inwoners fijne gesprekken gevoerd en inspirerende schetsen gemaakt.

Vervolgproces

Vanuit alle input is nu de Nota van Uitgangspunten opgeleverd. Hierin zijn ook de laatste hartenwensen en schetsen verwerkt.
Kijk op: www.doesburg.nl/hartvanbeinum of hartvanbeinum.nl voor meer informatie.

  Deze uitgangspunten vormen het startpunt en de randvoorwaarden voor het verdere ontwerpproces van het Hart van Beinum. De Nota van Uitgangspunten is op 25 oktober in het college gepresenteerd en komt dan 9 november bij de commissie VROM en 24 november in de gemeenteraad. Daarna gaat de ontwerpfase van start, waarin opnieuw de inwoners en andere stakeholders wordt gevraagd om mee te denken en voorkeuren uit te spreken.

  Blijf op de hoogte!

  De definitieve Nota van Uitgangspunten kunt u in de loop van de maand november terugvinden op ons nieuwe participatieplatform: www.onsdoesburg.nl(externe link).


  Meld u aan op dit participatieplatform, zodat u in de ontwerpfase verder kunt meepraten over dit project en hier ook de meest actuele informatie kunt volgen.

  Uitgangspunten nieuw Centrum Beinum | “Ontmoeting centraal” (11 okt 2022)

  Ontwerp
  Maak verschillende varianten
  * Multifunctioneel en enkelvoudig gebruik
  * Hoogbouw en laagbouw
  * Behoud bestaande sporthal en verplaatsing sporthal.

  Woningen
  * Tenminste 40 appartementen
  * Sporthal weg? Extra appartementen!

  Winkel, horeca, zorg
  * Supermarkt als enige winkel
  * Groter en inpandig laden/lossen
  * Ruimte voor snackbar / (dag)horeca en wijkgerichte voorzieningen (ontmoeting, zorg).

  Groen en water
  * Groen!
  * Aandacht voor groen, klimaatverandering (schaduw, hittestress) en biodiversiteit
  * Aantrekkelijk voor ontmoeten, sport en bewegen met voldoende zitjes
  * De opvang van water in de vijver blijft behouden (wadi en speelplaats)
  * Voldoende zitjes om elkaar te ontmoeten. Gelegenheid tot sport en bewegen.
  * De vijver is belangrijk om het overtollige water in de wijk op te vangen en moet blijven. Het heeft een functie als wadi én speelplaats.

  Bereikbaarheid en parkeren
  * Goede bereikbaarheid voor iedereen uit de wijk
  * Stalling voor (bak)fiets, scooters met aandacht voor invalideparkeerplaatsen (elektrisch!)
  * Maximumsnelheid Bingerdenseweg / Breedestraat deels naar 30km/h. Knip aangepast.

  Sociale veiligheid
  * Iedereen moet zich veilig voelen.

  Duurzaamheid
  * Geen dak blijft onbenut.