Het college van B&W en de ambtenaren van de gemeente Doesburg verhuizen per 20 februari naar Het Stadskantoor Leigraafseweg 8. Zij maken dan geen gebruik meer van de kantoren op de bovenste verdiepingen van het stadhuis.

De publieksbalie blijft in ieder geval tot de zomer van 2023 in het oude stadhuis. De collega’s van het sociaal domein blijven werken vanaf de Linie 4. Als de situatie verandert, zullen wij hierover communiceren via de gemeentelijke kanalen.

Bereikbaarheid 

publieksbalie voorlopig nog in het stadhuis

Heeft u een afspraak met de publieksbalie omdat u bijvoorbeeld uw rijbewijs of paspoort moet ophalen? Dan ontvangen wij u zeker tot aan de zomer van 2023 in het stadhuis aan de Philippus Gastelaarstraat 2 in Doesburg.

Heeft u een afspraak met een bestuurder of een ambtenaar die niet werkzaam is bij burgerzaken? Kijk dan in de bevestigingsmail of in het agendaverzoek van uw afspraak. Hierin staat de locatie van de afspraak vermeld.

Waarom verhuist de gemeente? 

Om het bestaande vastgoed van de gemeente Doesburg te kunnen blijven gebruiken en om aan de wetgeving te voldoen, moest het verduurzaamd en gerenoveerd worden. Uit onderzoek bleek dat dit de gemeente vele miljoenen zou kosten. Het aankopen en opknappen van een nieuw pand bleek vele malen goedkoper. Daarom besloot het college in september 2022 dat de gemeente het pand aan zou kopen en zou verhuizen. De gemeenteraad heeft de middelen beschikbaar gesteld. 

Verhuizen in 2 fases

De gemeente koos voor een verhuizing in twee fases. Hiervoor is gekozen omdat het oude stadhuis slecht geïsoleerd is waardoor veel warmte verloren gaat. Het pand aan de Leigraafseweg is goed geïsoleerd waardoor er veel minder gestookt hoeft te worden. 

Voordelen voor inwoners

Het zal voor inwoners wennen zijn dat de gemeente niet meer in het centrum van de stad Doesburg gehuisvest is. Toch verwacht het college geen grote problemen. Het nieuwe pand is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het heeft ruime parkeervoorzieningen, inclusief enkele laadpalen en ligt tegen de woonwijk Beinum. 

Toekomstige functie van het oude stadhuis ligt nog niet vast

Met de aankoop van het kantoorpand aan de Leigraafseweg vervalt voor het huidige stadhuis een deel van de functie. Het college staat op een later moment, met inbreng van de gemeenteraad, stil bij de nieuwe invulling van het pand. In de coalitiebesprekingen werd de wens uitgesproken om de bestuursvleugel van het stadhuis te behouden voor onder andere de vergaderingen van de gemeenteraad, huwelijken en plechtigheden. Deze mogelijkheid neemt het college mee in de uitwerking van de plannen.