Doesburg krijgt 15 extra huurwoningen aan de Kraakselaan. Deze flexwoningen blijven maximaal 20 jaar staan op de locatie Kraakselaan, direct na de rotonde. De grond is in eigendom van de gemeente Doesburg. Zij stelt deze beschikbaar aan Woonservice IJsselland om flexwoningen te plaatsen en te verhuren. Vijf van deze woningen worden toegewezen aan statushouders. De overige woningen zijn beschikbaar voor Doesburgse starters tot 30 jaar. Met deze flexwoningen bieden Woonservice IJsselland en de gemeente Doesburg een stukje oplossing, ook richting jongeren, in de aanhoudende krapte op de woningmarkt. 

Afbeelding woning

In het najaar van 2022 zijn de omwonenden voor het eerst geïnformeerd, waarbij het conceptplan is uitgelegd. Aan de omwonenden is gevraagd wat zij hierbij belangrijk vinden. De volgende wensen zijn toen kenbaar gemaakt: zorg voor een goede afscheiding; aandacht voor voldoende parkeergelegenheid; het verzoek tot maatregelen geluidsoverlast; en het moet een mooie uitstraling hebben. Deze opmerkingen zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp.

Op 25 januari is het eerste ontwerp, compleet met de eerste referentieplaatjes, getoond aan de omwonenden. Het stedenbouwkundig ontwerp is gebaseerd op een woonconcept waarbij men gast is in de natuur, waarbij de natuur zoveel als mogelijk intact wordt gelaten, en op laagbouw met compacte prefab woningen. Ook zijn de woningen biobased en circulair en voldoen aan het Bouwbesluit.

De woningen voldoen aan de eisen voor permanente nieuwbouwwoningen en zijn bijna energie neutraal en worden voorzien van energielabel A+++. Met biobased wordt bedoeld houtbouw met natuurlijke isolatiematerialen en circulair gebruik doordat woningen verplaatst kunnen worden. Na gebruik kunnen de woningen gedemonteerd worden waarbij de materialen veelal herbruikbaar zijn. Ook in de woning is de natuurlijke sfeer goed te voelen. De wanden zijn eveneens van hout. De woningen hebben een leefruimte, douche en aparte toiletruimte en 1 of 2 slaapkamers. Elke woning beschikt over een aparte buitenberging.

Nieuwe bewoners

De 10 starters worden via alternatieve kanalen gezocht. Daarbij wordt gezocht naar mensen die met elkaar afspraken willen maken over het prettig leven, zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderhouden van de openbare ruimte, een bijdrage willen leveren aan de integratie van de statushouders en oog hebben voor elkaar en de leefbaarheid. Oftewel een goede buur voor elkaar én de omwonenden willen zijn. Geïnteresseerden wordt geadviseerd de lokale en sociale media in de gaten te houden. Ook is het mogelijk vast interesse kenbaar te maken bij Woonservice IJsselland. Zij krijgen dan een seintje als de zoektocht begint.

Verwachte oplevering

Wanneer alles volgens planning loopt, en alle interne besluitvormingsprocessen positief verlopen, kunnen de huurwoningen in het najaar van 2023 betrokken worden.

Het project maakt gebruik van de Crisis- en Herstelwet. Deze wet biedt de mogelijkheid om tijdelijk woningen te plaatsen op een plek waar geen woonbestemming op zit voor een periode van 20 jaar. Hierdoor wordt de druk op de woningmarkt verlicht en hoeven de woningen, die een levensduur hebben van maximaal 50 jaar, slecht één keer te worden verplaatst.

Op 2 maart heeft de gemeenteraad van Doesburg besloten dat voor het project geen verklaring van geen bedenkingen nodig is. Nu kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt gepubliceerd in De Regiobode en op de website van Overheid.nl(externe link) bij officiële bekendmakingen. Voor deze omgevingsvergunning geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken.

www.onsdoesburg.nl

Praat mee en volg de actualiteit over dit project op het participatieplatform: www.onsdoesburg.nl(externe link). Hier vindt u ook de nieuwste referentieplaatjes.