Het college van b&w van Doesburg heeft naar aanleiding van de motie ‘Pas op de plaats’ besloten TAUW bv te vragen de uitgevoerde onderzoeken te beoordelen. De motie kwam op 30 september op tafel in de gemeenteraad, waardoor het besluit over de uitbreiding Verhuellweg die avond nog niet werd genomen.

Het college van b&w betreurt deze vertraging maar doet deze handreiking om recht te doen aan de aangenomen motie. Zij geeft TAUW bv de opdracht om de uitgevoerde onderzoeken kwalitatief te beoordelen. De zorg vanuit de gemeenteraad richt zich vooral op het thema gezondheid. Daarom zal deze second opinion zich richten op de volgende onderzoeken: notitie luchtkwaliteit, akoestisch onderzoek en verkeerskundig onderzoek.

Wethouder Arthur Boone, ruimtelijke ordening geeft aan: “Als college achten wij nadere onderzoeken niet wenselijk of nodig, maar om toch recht te doen aan de motie doen wij deze handreiking. Uitgebreid diepgaand onderzoek leidt tot een te lange doorlooptijd en hoge kosten. Dat is onwenselijk voor alle partijen. We denken met deze oplossing een werkwijze te hebben gevonden die alle partijen tegemoet komt.”

De opdracht aan TAUW

TAUW bv is een toonaangevend Europees milieuadviesbureau, dat milieutechniek en adviesdiensten levert aan zowel de publieke als de private sector. De centrale vraag die hier ligt is te onderzoeken of de bovenstaande onderzoeken op de juiste wijze zijn uitgevoerd en opgesteld en of zij de conclusies van deze onderzoeken kunnen onderschrijven.

Kosten en besluitvorming

De kosten voor het onderzoek en het opstellen van een rapportage van bevindingen bedragen circa € 8000,- en zullen enkele weken (5 a 6) in beslag nemen. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken in de commissie VROM en de nieuwe besluitvorming vindt plaats in de raad van december 2021 of uiterlijk januari 2022.