De gemeente Doesburg maakt 11.000 euro over op Giro 555 van het Rode Kruis, het rekeningnummer waarop het Rode Kruis geld inzamelt voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Het college besloot om voor iedere inwoner een euro te doneren.

"Als gemeente vinden we het belangrijk om een financiële bijdrage te leveren,” vertelt burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar, "onze gedachten gaan uit naar iedereen die door deze ramp is getroffen of erbij betrokken is.”

De impact die de natuurramp heeft op de Turkse en Syrische gemeenschap in Doesburg is het stadsbestuur niet ontgaan. Burgemeester Van der Meijs-van de Laar: "De Anadolu Moskee in Doesburg heeft direct na de ramp actie ondernomen. In eerste instantie door de opvang van naasten en later in de week met een inzamelingsactie. Deze gemeenschapszin raakt mij.”

Het geld dat de gemeente Doesburg aan Giro 555 van het Rode Kruis schenkt wordt gebruikt voor het verlenen van de eerste noodhulp, bijvoorbeeld voor het leveren van drinkwater, medische hulpmiddelen en tenten aan zowel Syrië als Turkije.