De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening.

Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten, de energietoeslag. De hoogte van de energietoeslag was € 800,- en is per 1 juli met een extra € 500,- verhoogd naar totaal € 1300,- per huishouden en is eenmalig. Dit geldt alleen voor de huishoudens (alleenstaande of gezin) met een inkomen niet hoger dan 120% van bijstandsnorm. (zie bedragen onderstaand in de tabel)

U heeft nog géén aanvraag gedaan

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige tegemoetkoming energiekosten vraagt u deze aan via het aanmeldformulier. De link vindt u op deze pagina.

U heeft al een aanvraag gedaan of u ontvangt een uitkering

U hoeft niets te doen. De extra 500,- zal automatisch worden overgemaakt voor het einde van het jaar. Hiervoor is geen nieuwe aanvraag nodig.

Wat zijn de voorwaarden voor de energietoeslag?

U hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Doesburg als u op 1 april 2022:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Doesburg woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt;
  • u niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis) woont;
  • een huishouden (alleenstaande of gezin) hebt met een inkomen niet hoger dan 120% van bijstandsnorm. (zie bedragen onderstaand in de tabel)
LeeftijdLeefvormNetto inkomen gelijk of lager dan (zonder vakantiegeld)Netto inkomen gelijk of lager dan (inclusief vakantiegeld)

Vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd

Alleenstaande

€ 1.256,67

€ 1.322,18

Gehuwd of samenwonend

€ 1.794,39

€ 1.888,84

Pensioenleeftijd

Alleenstaande

€ 1.397,26

€ 1.470,80

Gehuwd of samenwonend

€ 1.892,81

€ 1.992,43

Er wordt voor de energietoeslag géén rekening gehouden met uw vermogen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Doesburg (Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ voor levensonderhoud / AIO-uitkering van SVB)? Dan wordt deze tegemoetkoming automatisch op uw rekening gestort. U hoeft hiervoor géén aanvraag in te dienen.

Aanvragen

U kunt de energietoeslag aanvragen via onderstaand online aanvraagformulier:

Aanvraagformulier energietoeslag

Bij de aanvraag van de energietoeslag hebben wij de volgende gegevens nodig van u (en uw eventuele partner):

  • Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
  • Kopie geldig legitimatiebewijs partner (geen rijbewijs)
  • Alle bewijzen van uw (gezamenlijke) inkomsten van de voorgaande drie maanden. U kunt hierbij denken aan loonstrookjes en uitkeringsspecificaties. Wanneer u alimentatie of periodieke schenkingen / stortingen ontvangt, kunt u de bankafschriften inleveren van de voorgaande drie maanden waarop die inkomsten staan.
  • BTW-opgave van voorgaande kwartaal (indien u als zelfstandige werkt).

Komt u in aanmerking voor de toeslag? Dan betalen wij die binnen 8 weken nadat we uw aanvraag hebben ontvangen uit.
Tip! Zet de gegevens vast klaar op uw computer. Dan kunt u deze direct meesturen.
Let op! Zorg dat u alle gegevens mee stuurt. Zo voorkomt u dat uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 31 december 2022.

Hebt u geen computer?

Als u geen computer hebt, kan misschien iemand uit uw familie u helpen. Of iemand bij u uit de buurt of uit uw kennissenkring. U kunt ook gebruik maken van de computers in de Bibliotheek van Doesburg.

Lukt het u niet zelf om de energietoeslag aan te vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade van Caleidoz:

Telefoonnummer: (0313) 82 00 30 of (0316) 24 32 04.
E-mail: w.langeveld@caleidoz.nl.

Hebt u vragen over de energietoeslag?

Neem dan contact op met de gemeente. U kunt uw vragen mailen naar: werkeninkomen@doesburg.nl. Wanneer u niet in staat bent om te mailen, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur bellen met de Vraagbaak van de gemeente Doesburg op telefoonnummer: (0313) 48 13 42. Wij verzoeken u uw vragen zoveel mogelijk per e-mail te stellen.

Kijk voor meer informatie over compensatie voor huishoudens en extra energietoeslag voor lagere inkomens op de website van de Rijksoverheid(externe link).