Aanvraag eenmalige tegemoetkoming stijgende energieprijzen wordt voorbereid.

Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige tegemoetkoming om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van ongeveer 200 euro. Het kabinet en gemeenten streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van deze aanvullende tegemoetkoming. Hoe dit er precies uit komt te zien, wordt nog bepaald. Wij houden u hierover op de hoogte.  

Kijk voor meer informatie over extra energietoeslag voor lagere inkomens op de website van de Rijksoverheid.