Jos Alberts en Henrietta Alberts-Geerling ontvingen op 3 juni een bronzen medaille en een getuigschrift van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Deze werd aan hen uitgereikt door burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar op het stadhuis in Doesburg. Het echtpaar kreeg deze onderscheiding omdat zij begin 2021 een baby uit het water redden.

Echtpaar Alberts redde een drenkeling van drie maanden

Op 20 februari 2021 raakte een kinderwagen met baby te water in de vijver aan de Beumerskamp in Doesburg. Henrietta en Jos Alberts waren aan het wandelen en hoorden iemand in paniek om hulp roepen. Henrietta ging direct te water en bevrijdde samen met haar man de baby uit de kinderwagen. Jos Alberts verleende ter plekke eerste hulp. Na een nacht ter observatie in het ziekenhuis kon de baby gelukkig weer naar huis.

Dapper optreden redt mensenlevens

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen bestaat sinds 1767 en heeft tot doel om zoveel mogelijk verdrinkingen in Nederland voorkomen. Dit doen zij door de redders te eren voor hun dappere optreden en door voorlichting te geven over redden en reanimeren. Sinds de oprichting van de Maatschappij zijn er ruim 7.500 medailles uitgereikt.