Het water van de Oude IJssel verwarmt in de toekomst mogelijk de huizen in de wijk De Ooi in Doesburg. Dat is het plan van Woonservice IJsselland, Liander, Waterschap Rijn & IJssel, wijkraad De Ooi en de gemeente Doesburg. Samen werkten zij aan een aanvraag voor een bijdrage van circa € 4 miljoen uit het programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk.