De oorlog in Oekraïne houdt de wereld al weken in de ban. Veel Oekraïners zijn op de vlucht en zoeken een veilig heenkomen.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

In Nederland wordt er massaal samengewerkt om deze vluchtelingen een veilige opvang te bieden. Ook in Doesburg komen er opvangplekken, naast de al bestaande particuliere opvang.

Opvangplekken in Doesburg

Woonservice IJsselland heeft 5 woningen in de wijk de Ooi beschikbaar gesteld voor de opvang van 20 tot 25 Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om woningen aan de Prunusstraat, de Notenstraat en het Van Tuijlplein die leeg staan in afwachting van renovatie. Wel zijn ze nog van voldoende kwaliteit om in te wonen. Het is onze taak als gemeente om deze woningen geschikt te maken voor opvang van vluchtelingen. Hier gaan wij voor zorgen en zullen daar waar mogelijk de hulp van vrijwilligers inroepen.

Spullen of hulp aanbieden via Doesburg steunt Oekraïne 

Heel veel inwoners, organisaties en bedrijven hebben hun hulp aangeboden. De vrijwilligers van ‘Doesburg steunt Oekraïne' inventariseren de hulp en staan in nauw contact met de gemeente. Inwoners die willen helpen, kunnen dat doorgeven via: www.doesburg.nl/oekraine. Op deze pagina staat ook actuele informatie over de opvang van vluchtelingen in Doesburg.