Via onze nieuwspagina hebben we u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Zoals u wellicht in eerdere nieuwsbrieven heeft gelezen hebben we helaas vertraging opgelopen vanwege ecologische richtlijnen in het voorjaar.

In de zomer hebben we onze werkzaamheden kunnen hervatten. Er is hard doorgewerkt en inmiddels zijn de werkzaamheden in de vijvers aan de Beumerskamp, Zanderskamp, Potsmaat en Leigraaf gereed. Momenteel zijn we volop in uitvoering met de herinrichting van de vijver aan de Molengaarde.

De aannemer op het werk is Hoftijzer Verhuur- en Aannemingsbedrijf B.V.(externe link) uit Aalten. Wij werken samen met ingenieursbedrijf Aveco de Bondt(externe link) in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel(externe link) en Gemeente Doesburg. Om de vijvers gaan we nog werkzaamheden uitvoeren voor groeninrichting, speelvoorzieningen en aansluitende paden/steigers. Deze winter verwachten we alle werkzaamheden te kunnen afronden.

Wat doen wij met uw vragen en klachten?

Helpt u ons met een voorspoedige uitvoering? Mocht u ondanks alle voorzorgmaatregelen klachten of opmerkingen hebben, dan kunt u zich melden bij onze realisatiemanager Wiebe Eenink. Ook onveilige situaties kunt u bij hem melden. Hij staat u graag te woord.

Klachten die u via de website meldt of met ons deelt handelen wij binnen maximaal 2 werkdagen af. De uitvoerder neemt hiervoor persoonlijk contact met u op.

Mocht u toch vragen of klachten hebben dan horen we het graag. Dat kan door:

  1. Het bezoeken van een inloopspreekuur: Op het kruispunt van de Beumerskamp, de Breedestraat en de Bingerdenseweg hebben we een bouwkeet. Op deze locatie organiseren wij elke dinsdag en donderdag een inloopspreekuur. Op dinsdag is dit van 11.00 tot 12.00 en op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur. Tijdens het inloopspreekuur kunt u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden met ons bespreken. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.
     
  2. Daarnaast kunt u ons bereiken op onze projectwebsite: Optimalisatie watersysteem Beinum Doesburg(externe link). Alle vragen en klachten handelen we binnen 2 werkdagen af.
     
  3. Ook kunt u met uw telefoon de QR-code op de bouwhekken scannen.

Achtergrondinformatie

Waarom doen we dit werk?

De vijvers voldoen niet aan de gestelde doelen ten aanzien van de waterkwaliteit. Er is veel slib op de bodem aanwezig en de vijvers bieden geen gevarieerde leefomgeving voor waterplanten, vissen en amfibieën. Hierdoor is de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten dieren en planten) van de vijvers laag. Om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verhogen wordt de vijver ontdaan van de aanwezige baggerspecie. Dit doen we door de vijver droog te zetten. We verwijderen exoten (schadelijke planten) en vangen de vissen af. De vissen worden later (deels) teruggezet door een speciaal bedrijf.

De gemeente Doesburg werkt binnen het project ‘Naar Buiten In Beinum’ aan de leefbaarheid in de wijk. De aanpassingen van de vijvers zijn aanleiding voor de gemeente en het waterschap om samen op te trekken in het verfraaien van de parken waar de vijvers in liggen. Naast aanpassingen van de vijvers vinden er rond de vijvers aanpassingen in het park plaats, zoals het aanleggen van wadi’s, nieuwe wandelpaden, speeltoestellen en groenvoorzieningen. Het technische ontwerp van de vijvers kunt u inzien via: www.doesburg.nl/naar-buiten-in-beinum of op onze speciale nieuwspagina door onderstaande QR code te scannen.