Vanwege langdurende werkzaamheden op de Markt verhuisden de woensdag- en zaterdagkoopmarkt in april naar de Kloostertuin. Deze nieuwe locatie viel de afgelopen maanden goed in de smaak bij ondernemers en consumenten. Daarom is besloten om de Kloostertuin (per direct) als permanente locatie aan te houden.

Kloostertuin

Voordelen van de Kloostertuin

Er zijn verschillende argumenten voor de permanente verhuizing van de weekmarkten naar de Kloostertuin. Zo is de Kloostertuin beter bereikbaar voor zowel ondernemers als consumenten. Daarnaast komt de Markt op woensdag- en zaterdagochtend weer vrij voor andere initiatieven of als parkeerplaats. Ook het reviseren van de stroomvoorziening op de Markt is nu niet direct nodig. Ten slotte zijn de weersomstandigheden op de Kloostertuin fijner dan op de Markt, zo ervaart men minder hinder van de wind. De nieuwe locatie vraagt alleen nog om een structurele oplossing voor de stroomvoorziening. Het college is bereid om hierin te investeren.

Parkeerplekken

Het nadeel van de verhuizing is dat er op woensdag- en zaterdagochtend minder parkeerplekken beschikbaar zijn op de Kloostertuin. Uit het parkeerdrukonderzoek blijkt dit echter nog voldoende voor deze locatie. Bovendien zijn de parkeerplekken op de Markt tijdens de weekmarkten nu ook weer beschikbaar.