Loco-burgemeester Birgit van Veldhuizen-van Oort reikte op 14 mei 2023 de erepenning van Doesburg uit aan de heer R.G. Egberts. Dit gebeurde tijdens het slotconcert van Het Musica Vocale dat onder leiding van Rob Vermeulen en met medewerking van de solisten en de organist Wim Roelfsema die de Mis in e-moll van Bruckner uitvoerde in de Grote of Martinikerk in Doesburg. Dit slotconcert werd georganiseerd door Stichting Doesburgse Muziekcultuur (StiDoMu) dat in mei dit jaar stopt.

Foto door Lindy Balduk Stadsfotograaf Doesburg

Sinds de oprichting op 11 maart 1970 zijn er, op initiatief van Reinoud Egberts, als toenmalige cantor-organist van de Grote of Martinikerk, door StiDoMu in de afgelopen jaren ruim 700 concerten georganiseerd.

Voorzitter Stichting Doesburgse Muziekcultuur (StiDoMu)

De oprichting van StiDoMu in 1970 was mede bedoeld om de, na de restauratie weer in gebruik genomen, Grote of Martinikerk ruimer dan alleen voor de kerkelijke gemeente open te stellen. Sinds begin 1972, ruim 51 jaar, was Reinoud Egberts de voorzitter. De spil van StiDoMu en daarmee van de concertpraktijk op het gebied van klassieke muziek in Doesburg. Hij organiseerde de concerten, voor het merendeel in de Martinikerk, daarnaast ook in de Gasthuiskerk.

Door het enorme netwerk van Reinoud Egberts waren ensembles en musici uit vele delen van de wereld te gast, zoals Kathedrale koren uit Coventry, Edinburgh en Tarnov (P), het St. Johns Choir Cambridge, koren uit Zweden, Servië en Canada. Uit eigen land konden we in Doesburg genieten van onder meer het Nederlands Kamerkoor, de Domcantorij, het Monteverdi Kamerkoor, het Oost- Nederlands Kamerkoor en het Vocaal Ensemble Zutphen. Dirigenten Jos van Veldhoven, Ton Koopman, Peter Dijkstra, Paul van Nevel en William Christie met zijn ensemble Les Arts Florissants uit Parijs mochten we in Doesburg begroeten.

Oprichting Het Doesburgs Kamerorkest

Gedurende meer dan 20 jaar (1975 – 1995) verzorgde Reinoud Egberts zelf met het door hem  opgerichte “huisorkest”, het Doesburgs Kamerorkest, een deel van de concerten. Onder zijn  leiding heeft dit orkest een 100-tal concerten gegeven. Het orkest begeleidde toentertijd jonge solisten en aanstormende talenten als de violiste Janine Jansen, de bas Harry van der Kamp, de harpiste Manja Smits en hoboïst Arthur Mahler.

Voorzitter Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg

Vanaf 1994 is Reinoud Egberts voorzitter van Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg.

De jaarlijkse orgelserie trok internationaal aandacht dankzij het unieke Monumentale Walcker-orgel: meer dan 350 concerten met bespelers uit de V.S., Japan, Zuid-Korea en bijna alle landen van Europa.

Daarnaast heeft Reinoud Egberts meerdere maatschappelijke bestuursfuncties vervuld. Hij bezat naast zijn muzikale talent een groot organisatie talent. Jarenlang heeft hij op cultureel maatschappelijk terrein zich op een bijzondere wijze ingezet voor Doesburg en haar bewoners.

De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.