Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar reikte op 15 november de erepenning van Doesburg uit aan de heer J.D. Nachtegaal. Naast de erepenning van Doesburg ontving hij de daarbij behorende draaginsigne en de oorkonde. Dit gebeurde in de Burgerzaal van het stadhuis in Doesburg.

Alles wetende van Doesburg

De aanleiding voor het uitreiken van de erepenning aan Jan Nachtegaal is de pensioenleeftijd. Op 23 maart 1981 is hij begonnen met werken voor de gemeente Doesburg en in de loop der jaren uitgegroeid tot coördinator van de buitenruimte met toezichthoudende taken. Jan zijn rol op de Stadswerf is door de afgelopen jaren heen uitgegroeid tot ''alles wetende'' van Doesburg.

Overige maatschappelijke functies

Van 1982 tot 2013 brandweerman bij de brandweer Doesburg. Naast de functie van manschap heeft Jan zich gespecialiseerd als chauffeur, en als lid van het first responder team is hij betrokken geweest bij vele levensreddende inzetten.

Jan heeft de Brandweer mentaliteit “”altijd aanstaan” voor het gemeentelijke werk gehouden. Zo had hij altijd 24/7 piket. Dat hoorde niet bij de functie altijd piket, maar dat hoorde bij Jan. Hij voelde zich meer dan verantwoordelijk voor de buitenruimte van Doesburg. Na werktijd of in het weekend kreeg Meldkamer Politie en Brandweer altijd gehoor bij Jan. Voor de meeste meldingen ging hij zelf op pad en indien nodig riep hij de hulp in van anderen. Zo zijn er heel wat plaatselijke rampjes veiliggesteld. Omgewaaide bomen, gaten in de weg, oliesporen op de weg... Overstromingen, gevaarlijke situaties door verkeersongelukken en brand. Te veel om allemaal op te noemen. Jan stond altijd paraat. Zijn rust en kalmte zorgde ervoor dat er met discipline gewerkt werd. Het verzorgen en coördineren van de gladheidsbestrijding was een van die taken die “stroefjes” verliep

Jan Nachtegaal is na een succesvolle brandweer carrière met pensioen gegaan. Bij zijn officiële afscheid Op 21 december 2013 heeft hij een Koninklijke onderscheiding ontvangen en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Door het toekennen van de erepenning van Doesburg spreekt de gemeente Doesburg zijn waardering uit aan Jan Nachtegaal voor zijn jarenlange inzet voor Doesburg en zijn bewoners.

De stad Doesburg als plattegrond geportretteerd op ronde erepenning met daaronder de woorden gemeente Doesburg

De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag.

De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.