Op 24 mei 2016 heeft een eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep plaatsgehad.

De landschapsontwerper, die door de gemeente gecontracteerd is, presenteerde tijdens deze bijeenkomst enkele principe-oplossingen. Omdat zowel AH als Coöp hun supermarkt richting Kloostertuin willen uitbreiden, is afgesproken te wachten op deze plannen alvorens de herinrichting concreter vorm te geven. De uitbreidingsplannen hebben namelijk gevolgen voor de situering van de parkeerplaatsen, het aantal parkeerplaatsen en de bevoorrading van de winkelmagazijnen. In het gepresenteerde schetsontwerp is ruimte voor 180 parkeerplaatsen. Met de voorgenomen uitbreiding van AH wordt dit aantal parkeerplaatsen vrijwel zeker minder, maar –naar verwachting – toch nog ruim meer dan het huidige aantal van 140.   

Verslag van de 1e ontwerpbijeenkomst en Presentatie van de landschapsontwerper kunt u hier bekijken.

Verslag van de 1e ontwerpbijeenkomst

Presentatie van de landschapsontwerper