De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dit heeft ook grote gevolgen voor ZZP’ers en zelfstandig ondernemers. Het kabinet heeft maatregelen getroffen om ZZP'ers en zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Daarnaast heeft de gemeente ook enkele maatregelen getroffen. Hieronder volgt een opsomming van belangrijkste maatregelen.