Ondersteuningsmaatregelen overheid

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dit heeft ook grote gevolgen voor ons bedrijfsleven.

Behalve de maatregelen van het kabinet om ZZP'ers en zelfstandig ondernemers te ondersteunen, zijn er ook ondersteunende maatregelen voor bedrijven vanuit o.a. Provincie Gelderland.

Actuele subsidie regelingen Provincie Gelderland

Recent zijn er voor ondernemers in de culturele, toeristische & recreatieve sector alsmede monumenten met publieke functie en regionale musea extra provinciale steunmaatregelen.

Naast provinciale regelingen kunnen ondernemers in de toeristische en recreatieve sector hier ook de overige opties vinden, zoals de voucherregelingen van #Oostnl.

Check voor een overzicht van deze subsidies de website van de Provincie Gelderland.

Actuele regelingen Gemeente

De gemeente heeft ook enkele maatregelen getroffen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste.

Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Hieronder leest u daar meer over.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u weer voldoende inkomsten hebt. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie en u beter kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook. In eerste instantie is medegedeeld dat bij Tozo 3 rekening zou worden gehouden met beschikbare geldmiddelen. Er is besloten om dit tot 1 april 2021 niet te doen.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

  • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
  • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.
    U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Tozo 3 Aanvragen? Let goed op welk aanvraagformulier u kiest

Op dit moment zijn we bezig de digitale formulieren te actualiseren. De nieuwe formulieren Tozo 3 komen zo spoedig mogelijk beschikbaar.

Heeft u al een Tozo uitkering voor levensonderhoud toegekend gekregen en loopt deze binnenkort af? Is het inkomen van u en uw eventuele partner samen lager dan het sociaal minimum? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een verlenging van uw uitkering. U vraagt de verlenging van de uitkering aan kort voordat uw aanvraag afloopt. Zo kunt u de meest recente informatie over uw financiële situatie met ons delen.

Aanvraag verlenging overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van de Tozo uitkering, of wilt u opnieuw een (aanvullende) lening voor bedrijfskapitaal aanvragen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen. U kunt ook een nieuwe aanvraag indienen wanneer uw eerdere Tozo uitkering langer dan drie maanden geleden beëindigd is.

Aanvraag nieuwe overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar werkeninkomen@doesburg.nl.

Voor alle door de lockdown getroffen winkeliers

Op 17 december richt onze burgemeester zich met deze brief tot de winkeliers waarvan de winkels tijdens de lockdown gesloten zijn.

Contact met de gemeente of vragen over Tozo

Wilt u iemand spreken omdat u financiële problemen hebt en niet rond kunt komen? Of wilt u een Tozo regeling aanvagen? Neem contact met ons op. Dit kan iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur via het nummer (0313) 48 13 42.

Komt u er niet uit met de onderstaande informatie op deze website, of wilt  u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente Doesburg? Neem dan contact op met ons (0313) 48 13 13  en vraag naar onze accountmanager bedrijven Wendy Timmer (per e-mail: wendy.timmer@doesburg.nl)

Toeristenbelasting, belastingjaar 2020

De voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 worden niet opgelegd. U ontvangt in 2021 meteen een definitieve aanslag (op basis van het werkelijk aantal overnachtingen en de forfaitaire regeling). Hierdoor hoeft u de toeristenbelasting niet voor te schieten. We hopen u hiermee op dit moment wat financiële ruimte te bieden.

Andere relevante websites

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beantwoordt algemene vragen van ondernemers.

De website van de Rijksoverheid geeft een overzicht van alle steunmaatregelen.

De Kamer van Koophandel (KvK). De KvK heeft een coronaloket dat op werkdagen te bereiken is op 0800 21 17 van 08.30 tot 17.00 uur.

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft in samenwerking met VNO NCW en MKB-Nederland een wegwijzer gemaakt voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus.