Ondersteuningsmaatregelen overheid

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dit heeft ook grote gevolgen voor ons bedrijfsleven.

Behalve de maatregelen van het kabinet om ZZP'ers en zelfstandig ondernemers te ondersteunen, zijn er ook ondersteunende maatregelen voor bedrijven vanuit o.a. Provincie Gelderland.

MKB Deal | digitaliserings vouchers

In februari 2021 wordt gestart met de voucherregeling van de MKB-deal Sm@rt Together in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen. Ondernemers die voor het behouden en/of vergroten van hun omzet of marktbereik willen digitaliseren, kunnen gebruik maken van deze regeling. Hieronder staat kort een eerste uitleg van de regeling (wijzigingen voorbehouden). De exacte vouchervoorwaarden zullen tzt op de website worden gepubliceerd:

 • MKB-ondernemers kunnen een voucher aanvragen voor digitalisering van hun onderneming. Vouchers kunnen alleen besteed worden aan digitalisering van de onderneming die bijdraagt aan het behoud of het vergroten van de omzet en/of het marktbereik;
 • De MKB-onderneming en de leverancier van de dienst moeten gevestigd zijn in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen;
 • Vouchers hebben een maximum bedrag van 2.500 euro;
 • Ondernemers moeten een eigen bijdrage leveren van 50% over het netto bedrag (dus het bedrag zonder BTW). Een paar voorbeelden:
  • Ondernemer x heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 3.000 euro excl BTW. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 50% dus een bedrag van 1.500 euro
  • Ondernemer y heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 5.000 euro excl Btw. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 50% dus een bedrag van 2.500 euro
  • Ondernemer z heeft een offerte van leverancier voor digitalisering van 10.000 euro excl Btw. Zij kunnen voucher aanvragen voor maximaal 2.500 euro.
 • De offerte van de leverancier van de digitalisering moet direct bij de aanmelding in het formulier worden meegestuurd.
 • Vouchers worden pas uitbetaald, na uitvoering (bewijs) en betaling van de factuur aan de leverancier.
 • De exacte randvoorwaarden zullen tzt op de website worden gepubliceerd. Alleen de randvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd zijn van toepassing.
 • Ondernemers die gebruik willen maken van een voucher, kunnen zich – zodra de aanmeldingsperiode start - via de website www.smarttogether-arnhemnijmegen.nl  aanmelden. Zij moeten dan een digitaal aanvraagformulier invullen.
 • Bij de uitvoering wordt gekeken naar de geografische verdeling over de verschillende gemeenten.

Heeft u belangstelling hebben voor deelname aan de voucherregeling, dan kunt een mailtje sturen naar info@smarttogether-arnhemnijmegen.nl. Kort voordat de regeling opengaat, zult u dan een email ontvangen, zodat u direct kunt reageren en het aanmeldformulier invullen. (NB: Aan deze e-mails kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvragen moet altijd via aanvraagformulier, moeten voldoen aan de randvoorwaarden en passen binnen het nog beschikbaar budget).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons op telefoonnummer: (0313) 48 13 13  en vraag naar onze accountmanager bedrijven Wendy Timmer (per e-mail: wendy.timmer@doesburg.nl).

Actuele subsidie regelingen Provincie Gelderland

Recent zijn er voor ondernemers in de culturele, toeristische & recreatieve sector alsmede monumenten met publieke functie en regionale musea extra provinciale steunmaatregelen.

Naast provinciale regelingen kunnen ondernemers in de toeristische en recreatieve sector hier ook de overige opties vinden, zoals de voucherregelingen van #Oostnl.

Check voor een overzicht van deze subsidies de website van de Provincie Gelderland(externe link).

Actuele regelingen Gemeente

De gemeente heeft ook enkele maatregelen getroffen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste.

Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5)

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1, 2, 3 en/of 4)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 5). Hieronder leest u daar meer over.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 juli nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u weer voldoende inkomsten hebt. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie en u beter kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook. In eerste instantie is medegedeeld dat bij Tozo 3 rekening zou worden gehouden met beschikbare geldmiddelen. Er is besloten om dit (net als met Tozo 4) ook met Tozo 5 tot 1 oktober 2021 niet te doen.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 juli 2021 en loopt tot uiterlijk 1 oktober 2021. Ontvangt u tot en met juni een Tozo 4-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 5-uitkering aansluitend vanaf 1 juli 2021 te ontvangen. U kunt de Tozo 5-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 augustus of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 5 (net als bij Tozo 3 en 4) niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • Vanaf 1 september 2021 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de maand van aanvraag. (in dit geval dus vanaf 1 augustus en dan niet vanaf 1 juli)

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Tozo 5 Aanvragen? Let goed op welk aanvraagformulier u kiest

Heeft u al een Tozo uitkering voor levensonderhoud toegekend gekregen en loopt deze binnenkort af? Is het inkomen van u en uw eventuele partner samen lager dan het sociaal minimum? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een verlenging van uw uitkering. U vraagt de verlenging van de uitkering aan kort voordat uw aanvraag afloopt. Zo kunt u de meest recente informatie over uw financiële situatie met ons delen.

Aanvraag verlenging overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van de Tozo uitkering, of wilt u opnieuw een (aanvullende) lening voor bedrijfskapitaal aanvragen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen. U kunt ook een nieuwe aanvraag indienen wanneer uw eerdere Tozo uitkering langer dan drie maanden geleden beëindigd is.

Aanvraag nieuwe overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar werkeninkomen@doesburg.nl.

Heeft u begin februari van de gemeente Doesburg de fiscale jaaropgave over 2020 ontvangen? Deze heeft u nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting 2020. De bedragen op de jaaropgave voor u en uw partner hoeven niet gelijk te zijn.

Toelichting fiscale jaaropgave voor Tozo-ontvangers

Aanvullend op TOZO

Bent u naast ondernemer ook ouder? Je wilt dat je kinderen blijven voetballen, hockeyen of naar scouting blijven gaan, net als leeftijdsgenoten. Is het momenteel lastig om sportcontributie, een fiets, een verjaardagsbox of een laptop voor school te betalen? Dan kan 'Sam& voor alle kinderen' bijspringen!

Contact met de gemeente of vragen over Tozo

Wilt u iemand spreken omdat u financiële problemen hebt en niet rond kunt komen? Of wilt u een Tozo regeling aanvagen? Neem contact met ons op. Dit kan iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur via het nummer (0313) 48 13 42.

Komt u er niet uit met de onderstaande informatie op deze website, of wilt  u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente Doesburg? Neem dan contact op met ons (0313) 48 13 13  en vraag naar onze accountmanager bedrijven Wendy Timmer (per e-mail: wendy.timmer@doesburg.nl)

Andere relevante websites

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(externe link) beantwoordt algemene vragen van ondernemers.

De website van de Rijksoverheid(externe link) geeft een overzicht van alle steunmaatregelen.

De Kamer van Koophandel (KvK). De KvK heeft een coronaloket(externe link) dat op werkdagen te bereiken is op 0800 2117 van 08.30 tot 17.00 uur.

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft in samenwerking met VNO NCW en MKB-Nederland een wegwijzer(externe link) gemaakt voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus.