Informatie voor Doesburgse ondernemers in verband met coronavirus.

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dit heeft ook grote gevolgen voor ZZP’ers en zelfstandig ondernemers. Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket maatregelen aangekondigd voor ZZP'ers en zelfstandig ondernemers. Daarnaast heeft de gemeente enkele maatregelen getroffen. Hieronder volgt een opsomming van belangrijkste maatregelen. Deze vindt u op deze pagina.

Contact met de gemeente

Komt u er niet uit met de onderstaande informatie op deze website, of wilt  u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente Doesburg? Neem dan contact op met ons (0313) 48 13 13  en vraag naar onze accountmanager bedrijven Wendy Timmer (per e-mail: wendy.timmer@doesburg.nl)

Wilt u iemand spreken omdat u financiële problemen hebt en niet rond kunt komen? Neem contact op met de vraagbaak / team Werk & Inkomen. Zij zijn iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar via het nummer (0313) 48 13 42.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ervaart u financiële gevolgen door de maatregelen die door de overheid zijn ingesteld? Heeft u daardoor onvoldoende inkomsten om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u gebruik maken van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Bij de beoordeling van uw aanvraag is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Deze uitkering is mogelijk voor maximaal drie maanden en hoeft u niet terug te betalen. Ook kunt u volgens deze tijdelijke regeling ondersteuning krijgen in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. Deze lening moet u wel terugbetalen. De hoogte van de uitkering en lening is afhankelijk van uw financiële situatie. U vraagt de Tozo aan in de gemeente waar u woont.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van deze regeling(en)? Dan kunt u deze hieronder aanvragen.

Aanvraag indienen

Aanvullende financiële ondersteuning

Wilt u gebruik maken van deze regeling(en)? Uiterlijk vrijdagmiddag 27 maart vindt u het Doesburgse aanvraagformulier op deze website. Dit betreft een tijdelijk aanvraagformulier omdat wij nog wachten op aanvullende informatie vanuit het kabinet. Wij laten u via social media en onze website weten wanneer het aanvraagformulier online is.

Uitstel betaling zakelijke gemeentelijke belastingen Doesburgse ondernemers

De betaling van de zakelijke gemeentelijke belastingen wordt uitgesteld tot 1 september 2020. Dit uitstel geldt voor ondernemers, verenigingen, stichtingen en culturele instellingen. Het gaat hierbij alleen om de volgende zakelijke gemeentelijke belastingen: OZB niet-woningen en reclame-belasting. De precariobelasting wordt pas 1 september geïnd waardoor betaling hiervan niet uitgesteld hoeft te worden.

Daar waar sprake is van automatische incasso wordt deze vanaf de tweede incasso opgeschort. De eerste incasso vindt plaats op 31 maart a.s. en kan niet meer worden teruggedraaid. Ondernemers die al handmatig hebben betaald kunnen ook vragen om terugbetaling. Ondernemers die handmatig betalen (geen incasso) kunnen dit uitstellen tot 1 september 2020.

Heeft u een gedeelte of de hele aanslag gemeentelijke belastingen 2020 al betaald dan kunt u met dit formulier verzoeken om een terugbetaling. Let op! Dit geldt alleen als jouw bedrijf in Doesburg gevestigd is en het gaat alleen om de onroerende-zaakbelastingen (OZB) niet-woningen en de reclamebelasting van ondernemingen gevestigd in Doesburg.

Verzoek om terugbetaling zakelijke gemeentelijke belastingen

Toeristenbelasting, belastingjaar 2019

De aanslag toeristenbelasting 2019 heeft u nog niet ontvangen. U heeft de toeristenbelasting 2019 al wél ontvangen van de toerist. U ontvangt nog een aangiftebiljet om de hoogte van de aanslag te bepalen. Deze procedure wijzigt niet.

Toeristenbelasting, belastingjaar 2020

De voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 worden niet opgelegd. U ontvangt in 2021 meteen een definitieve aanslag (op basis van het werkelijk aantal overnachtingen en de forfaitaire regeling). Hierdoor hoeft u de toeristenbelasting niet voor te schieten. We hopen u hiermee op dit moment wat financiële ruimte te bieden.

Andere relevante websites

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beantwoordt algemene vragen van ondernemers.

De website van de Rijksoverheid geeft een overzicht van alle steunmaatregelen.

De Kamer van Koophandel (KvK). De KvK heeft een coronaloket dat op werkdagen te bereiken is op 0800 21 17 van 08.30 tot 17.00 uur.

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft in samenwerking met VNO NCW en MKB-Nederland een wegwijzer gemaakt voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus.