Gemeentepolis 2024 | Een goede betaalbare zorgverzekering

Een goede zorgverzekering via gemeente Doesburg

Ook in 2024 bieden wij mensen met een laag inkomen een zorgverzekering aan. Deze verzekering, de gemeentepolis, heet Menzis GarantVerzorgd. De gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. De gemeente Doesburg betaalt mee aan uw polis én u heeft meer vergoedingen: 

 • Iedere 2 jaar een bril zonder bijbetaling.
 • 100% vergoeding tandarts (tot een maximum bedrag).
 • Vergoeding van de beugel voor kinderen tot 18 jaar (tot €2.000).
 • Vergoeding van het abonnementstarief WMO (tot €300).

Kijk op: www.menzis.nl/gemeentepolis voor meer informatie. 

Kom ik in aanmerking?

Deze zorgverzekering is mogelijk voor inwoners van Doesburg met: 

 • een (gezamenlijk) inkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum; en
 • een vermogen dat niet hoger is dan € 7.605,00 (alleenstaande) of € 15.210,00 (alleenstaande ouder/gehuwd/samenwonend).

In onderstaande tabel ziet u tot welk inkomen u in aanmerking komt.

Maximaal netto-inkomen

LeeftijdU bentInkomen gelijk of lager dan
(bedragen zijn zonder vakantiegeld)
Vanaf 21 jaarAlleenstaande€ 1.386,95
Vanaf 21 jaarGehuwd/samenwonend€ 1.981,34
PensioenleeftijdAlleenstaande€ 1.547,74
PensioenleeftijdGehuwd/samenwonend€ 2.101,70

Aanvragen

 • Ga naar de website: www.gezondverzekerd.nl/menzis.
 • Typ bij de vraag: ‘In welke gemeente woon je?’ [naam gemeente] in.
 • Volg de stappen.
 • Wilt u eerst advies over welk pakket het best bij u past? Vul dan de keuzehulp in op: gezondverzekerd.nl.
 • U kunt overstappen tot en met 31 december 2023.

Hulp bij het kiezen

Wilt u hulp bij het kiezen? Dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

 1. Digitale keuzehulp In de digitale keuzehulp beantwoordt u vragen en krijgt u advies over het meest passende pakket. Ga naar: www.gezondverzekerd.nl en klik op Keuzehulp.
 2. OverstapCoach
  Wilt u persoonlijk advies of heeft u vragen? Bel dan met de Menzis OverstapCoach via telefoon: (088) 22 24 080.
 3. Spreekuren op de Linie 4a in Doesburg
  Wilt u persoonlijk advies van een OverstapCoach van Menzis? Dan kunt u gebruik maken van de open inloopspreekuren (u hoeft zich niet van tevoren aan te melden):

Inloopspreekuren Linie 4a

 • Maandag 27 november van 9.00-12.00 uur.
 • Vrijdag 8 december van 9.00-12.00 uur.

Meebrengen naar het spreekuur: uw huidige polisblad (indien mogelijk), uw identiteitsbewijs (en dat van uw partner en kinderen indien van toepassing) en uw bankrekeningnummer.
Locatie: De Linie 4a 6982 AZ Doesburg.

Hulp bij het aanvragen

Vraag om hulp bij iemand die u kent in uw omgeving of neem contact op met de Formulierenbrigade van Caleidoz, telefoonnummer: (0313) 82 00 30. U kunt ook langskomen bij de Linie 4 in Doesburg. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Belt u dan met Bureau Minimaregelingen. Het telefoonnummer is: (033) 30 35 402. U kunt bellen tussen 9.00-12.00 uur en tussen 13.00-15.00 uur.