Op 21 november is Carl König door burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar benoemd tot ereburger van Doesburg. Zij reikte hem de Doesburgse erepenning en de daarbij behorende oorkonde uit tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ‘Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg’.

Carl König ontvangt het ereburgerschap vanwege zijn bijzondere prestaties op het gebied van de monumentenzorg in Doesburg en de beleving daarvan. Niet alleen voor de bewoners van Doesburg, maar ook voor de bezoekers heeft hij hierin een zeer belangrijke rol gespeeld.

Ruim 30 jaar was hij bestuurslid van de Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg en lid van het organiserend Comité Open Monumentendag. Hij zorgde mede voor het welslagen van de Doesburgse Open Monumentendag.

Daarnaast heeft hij jarenlang een groot aantal maatschappelijke veelal bestuursfuncties vervuld.

Maatschappelijke functies

  • de VVD-afdeling Doesburg
  • de Rotaryclub Doetinchem
  • de Rotaryclub Doesburg en erelid
  • de Vrijwillige Terminale Thuiszorg van Doesburg, Angerlo, Giesbeek en Lathum (nu onderdeel van VPTZ Arnhem/Midden-Gelderland)
  • de Bezwarencommissie Sociale zaken van de gemeente Doesburg
  • de archiefwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh.
Erepenning dhr. C. König

Bij het ereburgerschap behoort een erepenning met de inscriptie ereburger van Doesburg. De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.