Wanneer u chronisch ziek en/of gehandicapt bent kunt u in 2021 misschien in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in uw zorgkosten. De hoogte van de bijdrage is € 175,- in 2021.

U vraagt de bijdrage aan door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. In de onderstaande tabel kunt u zien tot welk inkomen u een bijdrage kunt ontvangen. Via onderstaande knop kunt u de tegemoetkoming aanvragen (DigiD).

Voorwaarden tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent chronisch ziek en/of gehandicapt
  • U bent niet verzekerd via Menzis GarantVerzorgd 3
  • U ontvangt geen tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV
  • Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 130% van het sociaal minimumloon

In onderstaande tabel ziet u tot welk inkomen u een bijdrage kunt ontvangen.

Tabel: Maximale netto-inkomen

Leeftijd U bent Inkomen gelijk of lager dan *
Vanaf 21 jaar Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.328,17
Vanaf 21 jaar Getrouwd of samenwonend € 1.897,38
Pensioenleeftijd Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.477,02
Pensioenleeftijd Getrouwd of samenwonend € 2.001,57

* bedragen zijn zonder vakantiegeld

Om alle aanvragen zo snel mogelijk af te kunnen handelen vragen wij u de aanvraag digitaal in te dienen. Lukt dat niet? Vraag dan hulp binnen uw sociaal netwerk of neem contact op met de Formulierenbrigade van Caleidoz. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met de Vraagbaak op telefoonnummer 0313 48 13 42

Let op!

Geen automatische toekenning in 2021. In voorgaande jaren hebben wij aan sommige inwoners de tegemoetkoming automatisch toegekend. Dit jaar doen wij dat niet. Iedereen die aanspraak wil maken op de tegemoetkoming moet deze zelf aanvragen.

U ontvangt géén bijdrage als u de Zorgverzekering GarantVerzorgd 3 bij Menzis heeft. U ontvangt ook geen bijdrage als u de tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV ontvangt.

Verzoek:

Kijk eerst of u aan alle eisen van de regeling voldoet voor u de huisarts belt voor een verklaring dat u chronisch ziek bent. Daarnaast is een recente verklaring van de huisarts niet altijd nodig. Als u een ouder bericht van de huisarts hebt of wanneer u een medicijnenlijst kunt overleggen waaruit blijkt dat u chronisch ziek bent, kan dat ook voldoende zijn.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Belt u dan met de vraagbaak van de gemeente Doesburg. Het telefoonnummer is (0313) 48 13 42. U kunt tussen 09.00 uur en 12.00 bellen.

Hulp nodig bij het invullen of aanvragen?

De Formulierenbrigade van Caleidoz helpt u graag. Stuur een email met uw naam, adres en telefoonnummer naar: w.langeveld@caleidoz.nl of bel naar: (0313) 82 00 30.