Alle 24 appartementen in het nieuwe appartementencomplex aan de Halve Maanweg zijn verhuurd aan Doesburgers. Aan zowel starters als doorstromers, en zowel aan mensen die een huurwoning achter hebben gelaten als aan mensen die een koopwoning achterlaten. De bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen. In het voorjaar wordt het gebouw officieel geopend en wordt de nieuwe naam bekendgemaakt.

Tekening herinrichting buitenruimte rondom woongebouw Halve Maan

Nieuwe inrichting openbare ruimte

Op dit moment wordt in opdracht van Stichting Woonservice IJsselland gewerkt aan het opnieuw inrichten van de buitenruimte rondom de nieuwbouw. Bekijk de tekening van de herinrichting hier. Naast de aanleg van groenperken en de aanplant van nieuwe bomen wordt de parkeercapaciteit uitgebreid. Met verwijsborden wordt aangeduid waar bewoners, bezoekers van de binnenstad, brandweer en politie kunnen/mogen parkeren. Dit goed verwijzen is nodig om met name de brandweer de ruimte te geven om succesvol uit te rukken bij calamiteiten. Onze handhavers zullen streng optreden tegen foutparkeerders, die door hun gedrag de brandweer in de uitvoering van hun taak ernstig kunnen hinderen.

Parkeerplaatsen te huur

Op de begane grond van het woongebouw Halve Maan is ruimte voor het parkeren van 38 auto’s. Bewoners van het gebouw huren hier een parkeerplek. Ook niet-bewoners kunnen, zolang er nog ruimte is, hier een parkeerplek huren. De parkeerplaatsen worden verhuurd tegen een maandtarief van € 45,00. Geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen met Woonservice IJsselland.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Bij de nieuwe inrichting van de buitenruimte moet rekening gehouden worden met de Japanse Duizendknoop. De bestrijding van deze plant is namelijk nog niet afgerond. De inschatting is dat dit minstens nog één jaar gaat duren, maar mogelijk nog langer. Hierdoor kan de trap tegen het talud Rooseveltsingel nu nog niet worden geplaatst.* Bezoekers van de binnenstad die parkeren vóór woongebouw Halve Maan moeten hierdoor voorlopig omlopen.

* Op de Rooseveltsingel zit de Japanse Duizendknoop onder bomen en in/om de kelder. Deze barrières zijn te groot om een goede bestrijding in het wortelpakket in één keer uit te voeren. De besmette plekken zijn geïsoleerd, en worden met elektrocutie in toom gehouden en hopelijk langzaam verminderd.