Onder de vlag ‘Naar Buiten in Beinum’ geven we een impuls aan het groen en het water in Beinum. Vanaf 2019 hebben wijkbewoners, wijkraad, gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en IJssel samengewerkt aan nieuwe ontwerpen voor het openbare groen en de vijvers in Beinum.

Bekijk de ontwerpen online

De ontwerpen voor het openbaar groen bij de Wijk- en Buurtentrees, De Veste en de Sportzone bij de Wetelaar zijn (bijna) klaar. Ook zijn er ontwerpen gemaakt voor drie wandelroutes in Beinum: de Huttenroute, de Weideroute en de Heggenroute. We willen wijkbewoners graag de kans geven om de (concept) ontwerpen voor het openbaar groen en de routes online te bekijken, voordat ze definitief worden. U bent nu op de website waar de ontwerpen in pdf te bekijken zijn. Bij ieder ontwerp vindt u ook een videopresentaties met een toelichting. Kunt u de PDF bestanden niet bekijken, stuurt u dan een mail naar de webredactie.

Hoe zijn deze ontwerpen tot stand gekomen?

Naar Buiten in Beinum startte in maart 2019 met een workshop voor kinderen, een ontwerpprogramma voor wijkbewoners en een wijkexpositie. Op basis van die bijeenkomsten is de visie gemaakt. Door ontwerpsessies met direct omwonenden van kleinere gebieden is de visie uitgewerkt in uitvoeringsontwerpen. De ontwerpen voor het openbaar groen en de routes staan nu klaar voor inzage.

Planning

De (concept)ontwerpen voor het groen en de routes staan hieronder online tot en met 15 november 2021. Vragen of reacties kunt u tot 15 november sturen aan naarbuiteninbeinum@doesburg.nl. Na 15 november maken we de ontwerpen definitief. In 2022 vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats.
Dank aan alle wijkbewoners en de wijkraad die tot nu toe hebben bijgedragen aan Naar Buiten in Beinum. We hopen dat iedereen in 2022 geniet van het nieuwe groen en de vijvers in Beinum.

Wijk en buurtentrees

Bekijk hier in PDF het concept schetsontwerp entrees.

3 Wandelroutes

Bekijk hier in PDF het concept schetsontwerp wandelroutes.

De Veste

Bekijk hier in PDF het concept schetsontwerp De Veste.

Sportzone bij de Wetelaar

Bekijk hier in de PDF het concept schetsontwerp sportzone school.