Bedrijventerrein Verhuellweg

Bedrijventerrein Verhuellweg ligt aan de noordzijde van Doesburg tussen een dode arm van de IJssel en het grondlichaam van de provinciale weg N317. Met aan de westzijde de IJssel en aan de oostzijde de Hoge Linie ligt het gebied vast ingekaderd. De randen van het bedrijventerrein bepalen daardoor mede het beeld van de aangrenzende weidse landschappen. Vanaf de omgeving is het bedrijventerrein relatief onzichtbaar door het weelderige kadergroen. De bebouwing is grotendeels gerealiseerd in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw en in de loop van jaren uitgegroeid tot de huidige vorm met enkele grootschalige, regionaal gerichte bedrijven.

Bedrijventerrein Beinum

Bedrijventerrein Beinum ligt ten zuiden van het Broekhuizenwater bij de op- en afritten naar de provinciale weg N338. Dit bedrijventerrein is gericht op bedrijven met een lokaal profiel. Het gebied wordt doorsneden door de Didamseweg, waardoor er ruimtelijk eigenlijk van twee afzonderlijke gebieden sprake is. Het oostelijk deel omvat meer grootschalige bedrijvigheid terwijl het westelijke deel in schaal en functies meer aansluit op het woongebied. In 2019 wordt gestart met de revitalisering van dit gebied, kijk hier voor meer informatie over dit project.

Revitalisering bedrijventerrein Beinum
Overzichtstekening revitalisering bedrijventerrein Beinum

Bedrijventerrein Koppelweg

Dit is een klein bedrijventerrein met een bijzondere ligging. De bebouwing ligt tussen de Oude IJssel en aan de toegangsweg naar De Ooi met aan de overzijde het Looierspark. De oudere bedrijfs–panden zijn grotendeels uitgevoerd in een sobere baksteenarchitectuur, die typisch is voor de periode 1950-1970.

Heeft u gevonden wat u zocht?