De binnenstad is een belangrijke economische motor voor Doesburg. In het project Vitale binnenstad staan leefbaarheid en verblijfskwaliteit voorop. De noodzaak tot vervanging van de riolering is reden om ook de openbare ruimte aan te pakken. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers, experts en betrokkenen. Er zijn drie klankbordgroepen in het leven geroepen:  voor de Kloostertuin in 2016-2017, voor het kernwinkelgebied in 2017-2018 en gericht op verkeer en parkeren in 2019-2020.

Vitale binnenstad

We hebben een filmpje gemaakt over het project Vitale binnenstad. U kunt dit filmpje hier(externe link) bekijken.

Klimaatadaptatie is belangrijk voor de verblijfskwaliteit en gaat onder andere over goed watermanagement, verkoeling en planten en dieren in de binnenstad. Het rioleringsstelsel wordt vervangen om te voldoen aan de eisen van deze tijd en er wordt een apart regenwaterriool aangelegd om regenwater af te voeren. In de ontwerpen is aandacht voor groenvoorzieningen. Duurzaamheid in de binnenstad is noodzakelijk en gaat bijvoorbeeld over het gebakken materiaal dat wordt (her)gebruikt, afvalinzameling en energiebesparing. Leefbaarheid in de binnenstad vraagt ruimte en aanleidingen voor de inclusieve samenleving om te recreëren, ontmoeten, spelen en verblijven. Daarnaast zijn voorzieningen nodig denk aan elektrische laadpunten, bewegwijzering en wifi. We koesteren het goede vestigingsklimaat door de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en (historische) bebouwing en de levendigheid door een mooi aanbod van cultuur, winkels en horeca. Daarvoor zijn uitstraling en beeldkwaliteit belangrijk en is het beleid voor reclame en uitstallingen onder de aandacht. Uiteraard biedt de heringerichte binnenstad ook ruimte voor onze levendige evenementenkalender.