Om alle belangen die kunnen spelen bij windturbines en zonnevelden goed mee te nemen, wordt het afwegingskader opgesteld door een breed samengestelde werkgroep. Maar ook u krijgt gelegenheid om úw vragen te stellen en uw mening te geven.

Vanaf eind augustus 2020 heeft de gemeente via o.a. een oproep in de Regiobode, een huis-aan-huisbrief in het buitengebied en een gericht verzoek aan belangenorganisaties, mensen voor de werkgroep geworven. Daarbij waren uitdrukkelijk ook de bewoners(organisaties) van het gebied meteen grenzend aan Doesburg in beeld, vanwege de eventuele zichtbaarheid en effecten voor de wijdere omgeving. De werkgroep bestaat nu uit 16 leden, met een goede vertegenwoordiging vanuit Buurtschap Noord Oost en het aan Doesburg grenzend buitengebied en Voor- en Achter-Drempt.

Uw mening telt

Tussentijds zullen de werkgroepleden regelmatig met hun ‘achterbannen’ terugkoppelen, en de gemeente met de gehele bevolking. Zo zorgen we ervoor dat alle vragen, zorgen, belangen en ideeën goed worden meegenomen. Er zal tenminste één keer een grotere bijeenkomst worden gehouden om een tussenresultaat van de werkgroep te presenteren en bespreken. Als dat niet kan vanwege de corona-maatregelen, zoeken we naar een andere vorm. U kunt ook rechtstreeks mailen met de gemeente: duurzaam@doesburg.nl.

Vaststelling afwegingskader

Als het concept-afwegingskader klaar is, maken we dat ruim bekend en krijgt u de kans om te reageren. Na verwerking van alle reacties wordt het afwegingskader tenslotte - via het College van B&W - ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het zou heel jammer zijn als de gemeenteraad het zou afwijzen, of op het laatst fors zou wijzigen (met een mogelijke ‘disbalans’ in het afwegingskader ten gevolg). Dat zou eigenlijk betekenen dat de werkgroep bepaalde kritiek of argumenten gedurende het proces heeft gemist. We willen dat voorkomen door gedurende het gehele proces steeds actieve terugkoppeling met de gemeenteraad te hebben.