Vanwege werkzaamheden zal van 5 tot 31 juli zal de Panovenweg worden afgesloten.

De Panovenweg is – naast de ontsluiting van de wijk Noordelijk Molenveld - de route voor fietsers en wandelaars tussen de dijk, het in 2017 aangebrachte betonnen fietspad en de tunnel richting het Noordelijk Molenveld. Met het volgen van deze route wordt de Verhuellweg vermeden en is aantrekkelijk dankzij de toeristische meerwaarde. In Molenveld wordt de fietsroute verbonden met Loddero, die als fietsstraat is ingericht. Zo komt een doorgaande, herkenbare fietsroute tot stand tussen het centrum van Doesburg via de Linies naar de dijk.

Met de herinrichting van de Panovenweg – grotendeels uit te voeren in beton en direct aansluitend op het inmiddels aangelegde betonnen fietspad, willen we voor (toeristen) de fiets- of wandelroute in de wijk Molenveld – dus via de tunnel naar het historisch centrum – een verdere logische en herkenbare verbinding gaan geven.

Wat gaan we doen ?

  • Panovenweg. Bestaande asfalt verwijderen, daarvoor in de plaats aanbrengen beton. Deze krijgt de uitstraling van een fietsweg en sluit direct aan op het recent aangebrachte betonnen fietspad. Huidige breedte weg wordt gehandhaafd, huidige verkeersfunctie blijft daarmee onveranderd;
  • Alhoewel enkele bomen licht aangetast zijn door de essentaksterfte, wordt de vitaliteit van de bomen nog geschat op 5 tot 10 jaar. Vooralsnog kunnen deze bomen behouden blijven; -We betrekken het aangrenzend burgerbosje bij de herinrichting. Het burgerbosje zal vanaf het bestaand fietspad toegankelijk worden gemaakt en de daar aanwezige banken zullen zodanig worden gepositioneerd dat uitgekeken kan worden op de Linies;

Waarom

We geven een kwaliteitsimpuls aan de Panovenweg, passend binnen zijn omgeving, dat leidt tot een duurzaam en verkeersveilige inrichting.

Wanneer gaan we uitvoeren ?

Start 5 juli. Streven is het werk op 31 juli op te leveren. Gedurende deze werkzaamheden zal de Panovenweg worden afgesloten voor alle verkeer.

Fietsers van en naar het buitengebied (campings, fraterwaard etc.) kunnen hun weg vervolgen via de fietsknooppunten 36,14 en 1 en v.v. (route via Verhuellweg)

Scouting Doesburg, de Imkersvereniging en de volkstuinen blijven bereikbaar via de wijk Noordelijk Molenveld en onderdoorgang N317. Let op:  hier geldt een maximale doorrijhoogte van 2.40 meter.