Eind februari zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2021 verstuurd. Heeft u zich aangemeld voor Mijn Overheid dan heeft u deze aanslag digitaal in uw berichtenbox ontvangen. 

Aanslag

Het gaat om de aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop kunnen de volgende belastingen voorkomen:

Voor inwoners:

  • afvalstoffenheffing vastrecht, een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing;
  • afvalstoffenheffing variabel, een bedrag afhankelijk van het aantal aanbiedingen in 2020;
  • WOZ-beschikking;
  • onroerendezaakbelastingen;
  • hondenbelasting;
  • grafrechten;
  • belasting op roerende woonruimten.

Voor bedrijven:

  • WOZ-beschikking;
  • onroerendezaakbelastingen;
  • reclamebelasting.

Geen aanslag ontvangen?

Heeft u geen digitale of papieren aanslag ontvangen? Via onze website www.doesburg.nl/belastingen Mijn Doesburg kunt u de aanslag bekijken. Natuurlijk kunt u ook bellen naar de Publieksbalie, telefoonnummer: (0313) 48 13 90 of mailen: belastingen@doesburg.nl.

Meld u aan voor de berichtenbox

Wilt u de belastingaanslag in het vervolg digitaal ontvangen? Meld u dan aan voor de berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. U logt in met uw DigiD.

Tarieven afvalstoffenheffing niet verhoogd

De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De overige tarieven zijn uitsluitend met de inflatiecorrectie van 2,25% verhoogd.

Tarief ozb en stijging woningmarkt

Bij de berekening van de tarieven ozb wordt rekening gehouden met de marktsituatie. Zo zijn de waardes van woningen ten opzichte van vorig jaar verder gestegen. In dit geval wordt het tarief gelijk aan het gemiddeld percentage van de stijging verlaagd. Dit verklaart waarom het tarief voor de eigenaren van woningen in 2021 lager is dan vorig jaar. Omdat ook rekening is gehouden met de inflatiecorrectie stijgt het gemiddeld aanslagbedrag voor de ozb 2021 met niet meer dan 2,25% ten opzichte van 2020.

Nieuw: afvalstoffenheffing variabel 2020

Vanaf 2020 staat het vastrecht van de afvalstoffenheffing op de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit vaste bedrag betaalt u vooraf. Het variabele bedrag wordt achteraf opgelegd. Dit is het bedrag voor het aantal keren in 2020 dat de afvalbak is geleegd of de afvalpas in 2020 is gebruikt bij de ondergrondse containers. Vandaar dat het variabele bedrag voor het eerst dit jaar op deze aanslag aantreft.

WOZ-beschikking 2021

Op de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Dit is de geschatte marktwaarde. Deze is vastgesteld naar het marktniveau op 1 januari 2020.

Het taxatieverslag

Wilt u de WOZ-waarde van uw woning beoordelen? Kijk dan in het taxatieverslag. Hierin staan verkoopcijfers van huizen waarmee we uw woning vergelijken. Deze hoeven niet identiek te zijn. Bij de taxatie wordt rekening gehouden met verschillen. U vindt het taxatieverslag op MijnOverheid of op onze website bij ‘Mijn Doesburg’.

Bedrijven kunnen het taxatieverslag aanvragen via een formulier op onze website.

Is de corona pandemie van invloed op de WOZ-waarde 2021?

Op de site van de Waarderingskamer leest u dat corona in het algemeen geen effect heeft op waardebepaling 2021. Uitzonderingen zijn objecten bestemd voor cultuur, sport en horeca. Bij deze categorieën is er sprake van een klein nadelig effect op de WOZ-waarde. De gemeente Doesburg volgt het advies van de Waarderingskamer op om dit nadelige effect in de WOZ-waarde te verwerken.

De kwaliteit van de taxaties

De Waarderingskamer wil dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van taxaties van hun onroerende zaken goed is. Zij controleert en beoordeelt daarom de taxaties van de gemeentes. Alle beoordelingen kunt u lezen op de website van de waarderingskamer. Zo heeft de gemeente Doesburg vanaf 2018 de maximale beoordeling. Wij doen ons uiterste best om dit zo te houden en, waar nodig, te verbeteren.

Vindt u de waarde te hoog of te laag?

Neem gerust contact op met de gemeente. U kunt bellen met team WOZ/Heffingen (0313) 48 13 56 of (0313) 48 13 58. Of mail naar: belastingen@doesburg.nl. Het is namelijk niet in alle gevallen nodig om officieel bezwaar te maken. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde juist wordt vastgesteld voor de gemeente maar ook voor u. Voor u bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek, bij de schenk- en erfbelasting en bij de verkoop van uw woning of een bedrijf.

Gratis bezwaar via een bureau is niet gratis

Bezwaar maken is niet moeilijk en kunt u prima zelf. Toch zijn er commerciële bezwaarmakers die adverteren dit ‘gratis’ voor u te doen. Op basis van no cure no pay. Dit is niet gratis. Want als de waarde verlaagd wordt, moet de gemeente hen betalen voor de proceskosten. Dat is al snel meer dan € 500 per bezwaar. Deze kosten betalen we met gemeenschapsgeld. Ze raken dus ook uw portemonnee. U kunt eenvoudig zelf bezwaar maken door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar belastingen@doesbug.nl.

Betalingstermijnen

U moet de aanslag betalen voor 30 april. Als u ons gemachtigd heeft voor automatische incasso dan schrijven wij het bedrag in 10-maandelijkse termijnen af van uw rekening. Heeft u geen automatische incasso dan kunt u dit aanvragen via onze website. Doet u dit voor 15 maart dan wordt ook deze aanslag in 10 termijnen van uw rekening afgeschreven.

Makkelijk betalen

Scan hiervoor de QR-code op het voorblad van de aanslag, of gebruik de IDEAL-link in Mijnoverheid. Dan is het direct geregeld.

Moeite met betalen gemeentelijke belastingen door Corona?

Wij begrijpen dat sommige inwoners of ondernemers in Doesburg door de Corona maatregelen (zwaar) getroffen zijn en daardoor moeite hebben met het betalen van de gemeentelijke belastingen. Heeft u deze ervaring? Dan willen wij u helpen met het vinden van een oplossing. Denk aan een uitstel van betaling, betaling in termijnen of andere oplossingen. Neem contact op met de Invorderingsambtenaar mevr. J. IJsselstijn-Salmanova om de mogelijkheden te bespreken. Bel op naar (0313) 48 13 51 (niet aanwezig op woensdag) of mail naar: invordering@doesburg.nl.

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen bij de invorderingsambtenaar voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing (aanslag via Vitens) en de grafrechten. Het formulier kunt u vinden op onze website of aanvragen bij de publieksbalie van het stadhuis. De invorderingsambtenaar beoordeelt of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.  

Hondenbelasting

Heeft u een hond dan moet u hondenbelasting betalen. U krijgt een hondenpenning in bruikleen als uw hond is aangemeld. Heeft u de hond nog niet aangemeld doe dit dan alsnog. Een hond aanmelden kan ook digitaal, de hondenpenning wordt dan toegestuurd.

Vragen over de aanslag?

Bel dan met de Publieksbalie: (0313) 48 13 90 of mail naar belastingen@doesburg.nl. We geven graag uitleg. Als er iets niet klopt aan de aanslag of de WOZ-waarde herstellen we dit zo snel mogelijk. Formeel bezwaar maken is dan niet nodig.