Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Agenda raadsvergadering 24 februari 2011

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad, die zal worden gehouden op donderdag 24 februari 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

Agenda

  1. Opening, mededelingen en vaststellen definitieve agenda (stukken)
  2. Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 27 januari 2011 (stukken)
  3. Ingekomen stukken (stukken)

    Voorstellen waarover besluitvorming dient plaats te vinden ("bespreekpunten")
  4. Benoeming lid Stichting Programmaraad Oost-Gelderland (stukken)
  5. Beschikbaar stellen aanvullend krediet herinrichting sportaccommodatie korfbalvereniging Rivalen (stukken)
  6. Vaststellen Erfgoedverordening 2011 en Bouwverordening 2011 (raadsvoorstel, erfgoedverordening, bouwverordening, toelichting erfgoedverordening, toelichting bouwverordening)
  7. Rondvraag raadsleden

 

De raadsvoorzitter,

drs. C.J.G. Luesink


Uitgelicht


Zoeken